Proč při rozhovoru na smartphonu Xiaomi obrazovka nezmizí?

Pokud během konverzace na smartphonu Xiaomi s firmwarem MIUI zjistíte, že obrazovka v tuto chvíli nezmizí, je pravděpodobně pravděpodobné, že senzor přiblížení je deaktivován - Xiaomi je jedním z málaspolečnosti, což vám umožňuje povolit nebo zakázat.Stačí tedy zapnout senzor a pokud je již zapnutý, vypněte jej a znovu zapněte.Ukážeme, jak to udělat.

Otevřete na ploše „Nastavení“.

Dále otevřete položku „Systémové aplikace“.

Klepněte na řádek „Telefon“.

Vyberte „Příchozí hovory“.

Zapněte přibližovací čidlo.

Nebo v případě potřeby odpojte.

Zkontrolujte fungování obrazovky během hovoru.