Jak zjistit, zda v systému Android existují rootová práva?

Jak víte, root-práva jsou superuživatelská práva, která výrazně rozšiřují možnosti smartphonu nebo tabletu.Například získáním práv uživatele root získá uživatel plnou kontrolu nad operačním systémem Android.

Je třeba poznamenat, že přítomnost rootových práv v zařízení se často nedává pryč.Představte si, že zařízení, které už někdo dokázal použít, spadlo do vašich rukou a nevíte, jestli na něj jsou nastavena práva superuživatele.Vyvstává otázka - existuje způsob, jak zjistit, zda na zařízení existují rootova práva nebo ne?

Samozřejmě existuje, a abyste to zjistili, můžete použít několik metod najednou.

První metoda

Hledáme desktopovou zkratkovou aplikaci s názvem SuperSU, Superuser nebo Superuser.

Přítomnost této značky označuje přítomnost rootových práv.Pokud to však není, neznamená to, že zařízení nemá práva root.

Druhá metoda

Když spustíte některé programy, které vyžadují zvláštní oprávnění, zobrazí se odpovídající žádost, která je také důkazem přítomnosti root práv.

Třetí metoda

Pomocí aplikace můžete zkontrolovat práva root.Jedna taková aplikace se nazývá Root Checker.

Stáhněte si aplikaci, spusťte ji a klikněte na „Zkontrolovat ROOT“.

Poté dostaneme zprávu, že rootova práva na zařízení nejsou dostupná, jako v našem případě:

Nebo jsou tam.

Čtvrtá metoda

V dodatkuPříkaz typu emulátoru terminálu su:

Stiskněte tlačítko Enter.Pokud se objeví ikona $, jako v našem případě, neexistují žádná práva root.Pokud je znaménko #, jsou přítomna práva root.

Je pravda, že tato metoda nefunguje ve všech případech (v závislosti na typu získání práv superuživatele), proto buďte opatrní.