Jak zakázat VoLTE v Androidu?

VoLTE je zkratka pro Voice over LTE, kterou lze zhruba přeložit jako „Voice over LTE“.Obecně se jedná o podstatu technologie: hlasové hovory se uskutečňují prostřednictvím LTE a tato funkce na smartphonech je obvykle ve výchozím nastavení zapnutá.Mohu to vypnout?Samozřejmě.

Nejprve vám ukážeme, jak zjistit, zda je funkce nejen zapnutá, ale také funguje - ve stavovém řádku se objeví ikona.Může to vypadat jinak.V našem případě má tedy tvar kruhu, uvnitř kterého je nápis HD:

Ale slovo VoLTE je stále běžnější.

Otevřete „Nastavení“.

Klikněte na tlačítko „Více“.

Klepněte na „Mobilní síť“.

Zde vidíte řádek „VoLTE hovory“ - funkce je povolena.

Posuňte spínač.

Současně také zmizí ikona VoLTE ve stavovém řádku, což znamená, že je funkce deaktivována.

V případě potřeby ji můžete zapnout později.