Jak povolit NFC v Androidu?

NFC hodně pomáhá - jedna bezkontaktní platební funkce stojí za to!Zapněte NFC, opřete se o terminál, zboží je zaplaceno!Chcete-li říci, že je to vhodné, neříkat nic.Kromě toho může být NFC užitečné v jiných případech, například pro čtení informací z karet.Co stále ještě nevíte, jak povolit funkci NFC ve smartphonu Android?Ukážeme, co je třeba za tímto účelem udělat.

Nejvhodnější případ použití je se závěsem.Spusťte závěs na zařízení a najděte ikonu NFC.Pokud je vypnutá, bude mít tuto barvu.

Když se stiskne, ikona změní barvu, což indikuje zařazení funkce.

Kromě toho se ve stavovém řádku zobrazí ikona NFC.

Obecně se nebudete zmást.

Druhá metoda je vhodná pro tyto případy, pokud z nějakého důvodu neexistuje žádná ikona NFC v zácloně - to může být.Proto otevřete „Nastavení“.

Přejděte do části „Připojení zařízení“.

Pozor!Pokud na vašem smartphonu není žádná taková položka, nebuďte vystrašení, ale použijte slovo nfc v nabídce.

Klepněte na řádek NFC.

Funkce NFC je deaktivována.

Stiskněte spínač.Funkce bude povolena.

Video instrukce

Jen pro případ, podívejte se na stavový řádek.

Objevila se ikona, funkce je zapnutá.