Jak povolit 4G (LTE) na smartphonu Android?

Obecně smartphony Android ve výchozím nastavení obvykle používají smíšený typ sítě - 2G /3G /4G.To se provádí tak, aby síť byla vždy k dispozici, i když používáte technologii 2G (například někde mimo město).Můžete však povolit pouze 4G (LTE).

Nejprve vyvolejte panel rychlého přístupu a zapněte internet.Ikona může mít název „Internet“, „Přenos dat“, „Komunikace“ atd.

Barva ikony se změnila a odpovídající nápis se může objevit ve stavovém řádku.

Internet je zapnutý, používá se síť 4G.V některých případech se však může změnit na 3G nebo dokonce na 2G, pokud není potřebná síť.Pokud jste si jisti, že se můžete připojit konkrétně k sítím čtvrté generace, můžete si přesně vybrat síť 4G, i když je lepší to nedělat (více o tom na konci článku).Přejděte na Nastavení.

Vyberte „Nastavení bezdrátové sítě“.

Další - „Mobilní síť“.

Klikněte na řádek „Preferovaný síťový režim“.

Označte „Pouze 4G.“

Hotovo.

Video tutoriál

Nyní stojí za zmínku jeden důležitý nedostatek: pokud není podporován VoLTE, mobilní volánív uvedeném případě nemůžete přijímat sítě (při použití možnosti „4G Only“), proto v případě potřeby použijte přepínač na „4G Only“ a poté znovu vyberte smíšený typ sítě.