Jak nastavit datum a čas v telefonu Samsung?

Formálně v chytrých telefonech se systémem Android není vyžadováno žádné nastavení času, protože data jsou synchronizována se sítí při prvním připojení k Internetu.Stává se však také to, že je nutné změnit datum nebo čas ručně.Jak je nastavit na chytrých telefonech Samsung?Používáme například smartphone korejské společnosti s proprietárním firmwarem One UI.

Odtrhněte „Nastavení“.

Vyhledejte a přejděte na „Obecná nastavení“.

Zde je řádek „Datum a čas“.

Jak vidíte, používá se automatická detekce času (synchronizace se sítí).

Chcete-li nastavit datum nebo čas, vypněte tuto položku.

Nyní můžete nastavit datum a čas ručně.Pokud potřebujete změnit čas, klepněte na řádek „Nastavit čas“.

Uveďte čas, nezapomeňte kliknout na „Dokončit“.

Chcete-li nastavit nebo změnit datum, vyberte řádek „Nastavit datum“.

A nastavíte datum.Po dokončení klikněte na „Dokončit“.

Zde můžete také vybrat časové pásmo.

Pro zpětnou synchronizaci se sítí povolte v případě potřeby položku „Čas automatického zjištění“.

Všechno je jednoduché.