Co je schránka v telefonu se systémem Android a kde se nachází?

Schránka je dočasné úložiště dat, které je určeno k přenosu nebo kopírování informací mezi aplikacemi nebo částmi jedné aplikace.Chcete-li to provést, použijte operace kopírování, vyjmutí a vložení.

Jinými slovy, schránka obsahuje informace, které jste před časem ořízli nebo zkopírovali.Zde je dobrý příklad.

Řekněme, že jste šli na nějaký web a zkopírovali jste některé informace, jak ukazuje obrázek.

Data zvýrazněná na zkopírovaném snímku obrazovky jsou ve schránce.Za co?Abyste je mohli „získat“ ze schránky a přenést na jiné místo kliknutím na tlačítko „Vložit“.Zkopírovanou frázi jsme vložili do řádku prohlížeče.

Bez schránky by to nebylo možné.

Upozorňujeme, že schránka obsahuje pouze nejnovější data, která jste vyjmuli /zkopírovali, ačkoli některá zařízení podporují ukládání více fragmentů najednou.

Kde se nachází schránka?

Schránka je umístěna v RAM a RAM, jak víme, je součástí systému, který obsahuje různé informace, včetně programového kódu, mezilehlých dat atd.

Nejjednodušší způsob, jak vymazat schránku v telefonu se systémem Android, je zkopírovat jiná data nebo restartovat zařízení.Všimněte si, že množství paměti používané schránkou je tak malé, že to nedává smyslvyčistěte to.

Jak vidíte, vše je snadné a snadné.