Co je předpona v telefonním čísle?

Slovo „předpona“ se často nenajde, ale někdy se s ním musíte vypořádat, zejména když voláte z mobilního telefonu a jste vyzváni k vytočení předpony.O co jde?Pro zodpovězení této otázky si připomeňme, z jakých částí se telefonní číslo skládá: kód země, předpona a samotné číslo.Předpona je kód mobilního operátora: například 8998000-00 - ** (předpona je zvýrazněna).

Každá předpona je přiřazena jednomu nebo jinému mobilnímu operátorovi a je již možné zjistit, z jakého čísla mobilního operátora jste přijali příchozí hovor.Ale protože dnes není tak málo předpon, je každý z nich obtížně zapamatovatelný, a proto existují dokonce speciální programy, které ukazují, na které číslo mobilního operátora volají (v některých případech je to opravdu nutné vědět).

A nyní - mnohem ilustrativnější příklad.Otevřete aplikaci Telefon.

A tyto předpony můžeme jasně vidět.

Je pravda, že se zobrazují pouze na číslech nepřidaných do telefonního seznamu.Pro zobrazení čísla a předpony účastníka z telefonního seznamu musíte otevřít jeho kartu.

Data jsou před vámi.